Kinakailangan Bang Mag Renew Taon Taon sa IMG? (IMG Yearly Renewal)

May nagtanong sa akin kanina sa Field, Kailanga daw bang mag renew taon taon sa IMG? ang sagot ko ay kung gusto mong kumita sa IMG, Kailangan. Kasi hindi ka masasabing lehitimong broker kung wala kang license. And Php 800 Yearly ay para sa Lisensya mong mag alaok ng Kaiser, or iba pang investment portfolio being provided by IMG (International marketing Group)

2 thoughts on “Kinakailangan Bang Mag Renew Taon Taon sa IMG? (IMG Yearly Renewal)

Leave a Reply

Your email address will not be published.