Ano nga ba ang mapapala ng isang member ng IMG?

Ano nga ba ang mapapala ng isang member ng IMG? Actually marami po isa isahin ko na lang ang mga natutuhan ko sa IMG

 1. Sa pamamagitan ng IMG natuto akong malaman ang pagkakaiba ng mga SCAM na investment at legitimate na investment.
 2. Sa pamamagitan ng IMG may mga taong nagturo sa akin kung bakit ba kailangan kong maginvest at kung bakit kailangan ko ng Insurance.
 3. Tinuruan ako ng IMG na maunawaan ang dahilan kung bakit ako dapat mag invest.
 4. Tinuruan din ako ng IMG na kailangan ko rin pataasin ang aking Cash Flow para makawala sa mga pag kakautang.
 5. Sa pamamagitan ng IMG nakapag invest ako kahit ako ay nasa ibang bansa. Dati gusto ko umpisahan ang investment but di ko alam kung papaano.
 6. Tinuruan ako ng IMG ng mga concept of investment pati importance nito.
 7.  Nalaman ko rin ang Investment Levels na dapat kung gawin, may mga mentors taht guide on how to properly set up the investment.
 8. Di man sila ang nagturo sa akin ng stock, sila naman ang nagbigay ng Idea about stock market.
 9. Natutunan ko rin na mayroon palang 2 klase ng insurance ang Long Term and Short Term at kung ano ang importance ng bawat isa.
 10. Natutunan ko rin ang ibat ibang klase ng Insurance pati ang ibig sabihin ng BTID – Buy Term and Invest the Difference.

No Family is Left Behind. God Bless You all. Contact Us and I will teach how to be a member and how we can mentor you.

 

Anong gagawin kung may problem ako sa IMG?

Mahirap talaga kapag nagkakaproblema, walang company ang walang problema. Kung kaya ang IMG ay gumawa ng isang system na kung saan centarlize ang email ng mga taong nagkaka problema sa IMG, Lapse contract, wrong information, at mga technicalities na minsan ay pagkakamali ng agent at pati na rin client.

Sa anumang problema sa IMG, mangyari po lamanag na mag email sa [email protected]  sila ang magtatala ng iyong mga concern at ito ay maari mong ma itarack using the https://imgcorp.freshdesk.com/

Kaiser, Mutual Fund and COL Financial Questions and Answer

Question: Can I go with the K75(Php 12,794 – quarterly)…., or this s only
good for my wife respective to her age. –

Answer: You can do even K100. It depends on your capacity and plans. That will not be a problem, the bigger the KPlan the better for your You can do even K100. It depends on your capacity and plans. That will not be a problem, the bigger the KPlan the better for your future..

Question: In your previous message, your are in COL…, so what is nice of it? COL is a stock broker, they are the middleman so that us individual person can buy shares from companies like Jollibee,

Answer: COL is a stock broker, they are the middleman so that us individual person can buy shares from companies like Jollibee, ABS CBN and some other big companies also called as Blue Chips.

Question: Are there any coaches/tips from COL? COL is a broker. They also have some tips within their network. If you are in

Answer: COL is a broker. They also have some tips within their network. If you are in stock market you can see lots of coaches for that field. Truly Rich Club is one of them. It is a club by Bo Sanches wherein they teaches about Stock Market

Question: In your case, the way I understand, you are in Equity Fund and same
time with COL…., is it not difficult to manage?

Answer: Actually in Equity Fund, you don’t have to manage because there is a fund manager, you need to manage the COL. (Stock Market). The beauty of Mutual Fund (Equity Fund) is that you just have to deposit and let the fund manager do the rest, The company calculates the investment automatically wherein they pay the manager for the service being rendered.

How to Become an IMG Member (Paano Maging Member)?

How to Become an IMG Member (Paano Maging Member)? Papano nga ba? madali lang, lahat ay maaring gawing through online. Sundan ang sumusunod na instruction:

 1. ) http://img-corp.net/register.php
 2. ) Fill up the forms
 3. ) Under Sponsor Name – Dexter Panganiban
 4. ) Sponsor Code – 86613ME
 5. ) Fill up the rest of the information

And bayad ay depende sa lugar mo, halaimbawa kung ikaw ay nasa Saudi Arabia kailangan mong magbayad ng SR 500 . Ang kit ay ipapadala kung saan ka member. Kung ikaw ay member sa Pinas, sa Pinas mo rin maaring kunin ang iyong Kit at mga documents.

Kapag ikaw ay naging member gamit ang mga detalye sa itaas, ipaalam lang po sa akin sa Contact US upang ma guide ka namin sa iyong patuloy na pagiging isang investor.

 

Paano Makukuha ang IMG Commision Kung Nasa Ibang Bansa

Kung ikaw ay isang OFW na nag nanais kumita sa pamamagitan ng IMG, at pag shashare ng Financial LIteracy at the same time. Maari mong Makuha ang iyong commision through the VISA Debit Card na ibibigay ng IMG kapag ikaw ay nag pamember. Kailangang mag pa member ka kung nasaang bansa ka sa kasalukuyan upang doon maipadala ang mga documento mo.

Ngunit paka tandaan na ang unang layunin ng IMG ay makapagbigay ng Financial Literacy sa mga tao. Sunod na lang ang pagkita o ang magkaroon ng commision.

Kinakailangan Bang Mag Renew Taon Taon sa IMG? (IMG Yearly Renewal)

May nagtanong sa akin kanina sa Field, Kailanga daw bang mag renew taon taon sa IMG? ang sagot ko ay kung gusto mong kumita sa IMG, Kailangan. Kasi hindi ka masasabing lehitimong broker kung wala kang license. And Php 800 Yearly ay para sa Lisensya mong mag alaok ng Kaiser, or iba pang investment portfolio being provided by IMG (International marketing Group)

IMG (International Marketing Group) in Riyadh Saudi Arabia

Many are asking if there is an IMG representative in Riyadh Saudi Arabia, I would like to let you know that I a licensed IMG broker.

There is no official office bldg of IMG in Saudi Arabia, but there are lots of IMG representative, broker who are presently working in Saudi Arabia. We can answer question regarding investing, insurance, real estate investment and more.

We are also licensed by IMG to teach and proposed products which will be of interest to clients. We can also provide seminars on scheduled basis.

If you want free seminar or if you want to know more about IMG (International Marketing Group) you may contact me through our contact page . Or through my Facebook page – https://www.facebook.com/dexter.panganiban.page

We would be happy to response to any queries regarding IMG and it’s product like Kaiser, Mutual Funds, Real Estate, Life Insurance, Non Life Insurance and More.

How To Earn As Broker of International Marketing Group

You can earn as broker of International Marketing Group, if you are a member of IMG and if you are a holder of Kaiser Long Term Health Care. In IMG we believe that you need to practice what you preach, How can a broker tell that a certain product is good if he was not able to try the product.

If you are already a member of IMG and Kaiser Long Term Health Care member, then you are already eligible to become a broker. As a broker you can earn either from your own investment or from other people investment.

The earning depends upon your position. A member can be promoted to a higher level after completion of target points.

As a broker, you can also get Mutual Funds Commission, Real Estate Commissions, Non-Life and Life Insurance Commissions and more. So you can get your investment portfolio at a discounted amount compared if you get it outside of IMG.

In addition to commission, there are some challenges being given to members like free travel in different country to attend different convention. Countries like USA, Dubai, Singapore, Vietnam and more are just few countries were the convention was held last year.

In IMG, you are creating your investment portfolio and at the same time you are creating your Business. If you are an active member then you could also be a CEO (Chief Executive Officer) of your group.

If you are interested like my page at https://www.facebook.com/dexter.panganiban.page or provide me details below and I will contact you as soon as possible


Here is the List of IMG Wealth Academy Series

As an IMG Member, you can attend the following seminars for FREE. (Actually you have paid this with your membership Fee). As what we have told you in my previous post IMG Opportunities. In IMG you will be financially literate.

So here are the list of seminars that you can attend.

PRACTICAL MONEY MANAGEMENT STRATEGIES
Things you will learn in this series:
• The X-Curve Concept: The Blueprint of Financial Planning
• The Six (6) Steps to Financial Freedom
• How Money Works
• How to Build a Solid Financial Foundation
• How to Create Millions with P1,000/month investment

CREATING MULTIPLY PASSIVE INCOME STREAMS
Things you will learn in this series:
• The Different Sources of Passive Income
• How to Create Multiple Passive Income Streams
• Investment Vehicles and Strategies
• How to Become Your Own Financial Expert / Adviser
• Simple Do-It-Yourself Financial Check-up

Some of the higher series seminars include:
• How To Get Out of the Debt Trap
• Successful Investment Principles
• The Spiritual Side of Money
• Guide to Estate Planning
• Your Greatest Asset: Proper Health Management

Here’s an outline of the series:

Series 1: Money Management Strategies
Series 2: Finance and Investment 101
Series 3: Creating Multiple Passive Income Streams
Series 4: Upstart School (Compensation, Promotion Guidelines, & System)
Series 5: Train The Trainees – Business Format System
Series 6: General Concepts of Investment and Insurance
Series 7: The Do-It-Yourself Financial Check-up
Series 8: Builder’s Mindset – Achieving Enduring and Lasting Success
Series 9: Building Multiple Outlets Business
Series 10: Distinctions in the Mind of Winners vs Losers
Series 11: Winning BIG in Life
Series 12: The Spiritual Side of Money
Series 13: What It Takes To Be Great
Series 14: The Winning Principles
Series 15: The Holy Use of Money (by Fr. Philip Bersabe)
Series 16: Estate Planning (by Atty. Tina Navarro)
Series 17: Financial Check-up and Review Workshop
Series 18: Health Management
Series 19: Developing Your Best Product = YOU
Series 20: Train The Trainers

In addition to the above mentioned seminars they are some seminars being conducted overseas for IMG achievers.

 

What Are the IMG Opportunities?

As IMG brokers, WE all have three (3) Opportunities:

1) Financial Literacy: we have the opportunity to master financial management & investments, become our own financial adviser, and not rely on others to plan for our financial future.

“Money without financial intelligence is money soon gone.”

– Robert Kiyosaki

2) Bypass the Middleman: while we become more financially literate, we also have the opportunity to gain direct access to the financial industry by becoming our own broker. Whatever financial product we need, we buy from ourselves and get the commissions.

“Bypassing the middleman is one of the greatest secrets of the rich…They just let their money go around, and never go through a middleman.”

and lastly,

3) Entrepreneurship: we also have the opportunity to increase our cash flow by building our own brokerage business in the biggest industry in the world—the Financial Industry. And in the process, we have the opportunity to educate more people and help change people’s lives.