Ano Ano ang Paraan Para Yumaman?

Maraming kaparaanan kung paano ang yumaman, ngunit ang higit na mas mahalaga ay malaman kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagyaman. Para sa akin ang kayaman at di nasusukat sa pananalapi lamang, kasama dito ay ang malusog na pangangatawan at mayroong galak sa iyong puso.

Sa IMG tinuturuan namin ang mga tao, kung paano maging disiplinado sa kanyang pananalapi upang sa gayon ay malaman kung paano ang maging Tunay na Mayaman or Truly Rich.

Dapat maunawaan ng tao na pagiging kuntento ay isa sa mga katangian ng taong mayaman. Ang tunay na mayayaman ay tumutulong din sa kapwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *