Papaano Makukuha Ang Kaiser Cards

Simula po noong magkaroon ng Online system ang Kaiser, Di na kailangan ang card sapagkat madodownload na ito sa http://kaiserhealthgroup.net/, ilagay lamang ang iyong emaill adress at password na ibinigay ng kaiser para makita ang mga information ukol sa iyong kaiser policy.

Makikita rin dito kung kailan at kung magkano ang iyong babayaran. Makikita mo rin dito ang iyong mga receipt number at buong policy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *