Paano Makukuha ang IMG Commision Kung Nasa Ibang Bansa

Kung ikaw ay isang OFW na nag nanais kumita sa pamamagitan ng IMG, at pag shashare ng Financial LIteracy at the same time. Maari mong Makuha ang iyong commision through the VISA Debit Card na ibibigay ng IMG kapag ikaw ay nag pamember. Kailangang mag pa member ka kung nasaang bansa ka sa kasalukuyan upang doon maipadala ang mga documento mo.

Ngunit paka tandaan na ang unang layunin ng IMG ay makapagbigay ng Financial Literacy sa mga tao. Sunod na lang ang pagkita o ang magkaroon ng commision.

Leave a Reply

Your email address will not be published.