Ang Bitcoin transacations ay mahirap i trace not unless you know the BitCoin Wallet address of the person you are reffering. Sapagkat ang lahat ng BitCoin transacations ay na nakatala sa BlockChain Info (https://blockchain.info/). Decentralize ang pagamit ng BitCoin di tulad ng pera na nacocontrol ng Central  Bank ng bawat bansa. Sa Coins PH maari...