With this vlog, you will be able to understand how to buy stocks in the stock market. Ano ba ang gamit ng Broker? Bilang isang OFW, Paano ako makakabili? Ito ang ilan sa mga tanong kung saan susubukan nating sagutin and mga katanungan about stock market. Makakabili ba ako anytime sa stock market? Paano kung mamatay ako ano ang mangyayari sa Stocks ko? Kapag ba di ginalaw ang stocks mawawala po ba sya? mga ilan lamang sa katanungan ng mga baguhan sa stocks. What is short term and long term investment. Difference vs Investing and Trading.